Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη», συμμετέχει στην προσπάθεια βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης μέσω πληθώρας έργων που πραγματοποιούνται αυτή την χρονική περίοδο.

Τα έργα εντάσσονται στον άξονα «Μητροπολιτική Θεσσαλονική Πράσινη & Ανθεκτική» και συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα, η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη φροντίζει το περιβάλλον με:

  • 51 έργα βελτίωσης και αύξησης του πρασίνου σε επίπεδο γειτονίας, Δήμου αλλά και υπερτοπικού χαρακτήρα
  • 9 έργα για την προώθηση «καθαρών» μεταφορών στο πολεοδομικό συγκρότημα
  • 7 έργα με δράσεις περιβαλλοντικού εθελοντισμού και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης
  • 1 έργο που αφορά την βελτιστοποίηση του υφιστάμενου άξονα ποδηλατόδρομου, αλλά και επέκταση αυτού και τέλος
  • 1 μεγάλο περιβαλλοντικό έργο που αφορά , την εξυγίανση – αποκατάσταση του δυτικού μετώπου του Θερμαϊκού κόλπου, στα όρια των δήμων Θεσσαλονίκης – Αμπελοκήπων/Μενεμένη και Δέλτα.