Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) μέσω της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας διεξάγει έρευνες πεδίου στους ποδηλατόδρομους της πόλης στο πλαίσιο του έργου «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης», το οποίο έχει ενταχθεί στη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Την Δευτέρα, 17/05 ξεκίνησαν οι έρευνες στον ποδηλατόδρομο της Λεωφόρου Νίκης και στον ποδηλατόδρομο της Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή. Η έρευνα πραγματοποιείται με χρήση ερωτηματολογίου, ώστε να αποτυπωθούν χαρακτηριστικά της μετακίνησης με ποδήλατο ή και άλλο παρεμφερές μέσο «μικροκινητικότητας» εντός αστικού ιστού κατά τις πρωινές ώρες αιχμής 8:00 – 10:00 και κατά τις απογευματινές ώρες αιχμής 15:00-19:00 σε συγκεκριμένα σημεία των εν λόγω ποδηλατόδρομων, ενώ παράλληλα γίνεται καταμέτρηση των μετακινούμενων με ποδήλατο ή πατίνι.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπους της έρευνας, διασφαλίζοντας την ανωνυμία των συμμετεχόντων σε αυτή.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 23/05 και αναμένεται να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των μετακίνησεων εντός του αστικού ιστού καθώς και στην αποτύπωση σύγχρονων τάσεων χρήσης και αξιοποίησης των ποδηλατόδρομων στην οργάνωση της καθημερινότητας.