Μητροπολιτικότητα στην πράξη

Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, ονομάζεται η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση και αειφορική ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα ένα καινοτόμο μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα και να αναβαθμιστούν  υποβαθμισμένες περιοχές. Επενδύονται με το σχέδιο Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, 100 εκ. ευρώ, σε αναγκαία και υπερτοπικά έργα, που απαντούν στις πραγματικές οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις, αξιοποιώντας τις υπαρκτές δυνατότητες και τους ανθρώπινους πόρους της πόλης με αποφασιστικότητα και δυναμισμό.

Η Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, εκπονήθηκε και υλοποιείται με όραμα και συμμετοχικό σχεδιασμό, από τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις της οργανώνονται σε τέσσερις άξονες και ο στόχος είναι ένας και ουσιαστικός: να βελτιώσουμε μαζί τη ζωή στην πόλη. Για όλους, για το σήμερα και το αύριο.