Αποφάσεις Επιτροπών

Ακολουθεί το αρχείο των απαιτούμενων Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος από το 2017 έως και σήμερα.

Πίνακας Επιτροπών

ΗμερομηνίαΕπιτροπήΤίτλος Συνεδρίασης/ ΘέματοςΠρόσκλησηΚατηγορία ΠαρέμβασηςΑποφάσεις που αφορούν τις Κατηγορίες Παρέμβασης
22/4/20211η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2021)Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ . Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για την πρόσκληση με τίτλο:
«Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (υπ’ αρ. 182.6e)
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ).
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
-
31/3/202118η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία,
α. για την έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού της τελευταίας πρόσκλησης με κωδικό 182.6e με τίτλο "Δημιουργία αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου πράσινων διαδρόμων πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης" με το ποσό που θα απαιτηθεί για την ένταξη όλων των νέων προτάσεων. (Έχει εξασφαλιστεί δυνατότητα αυτή, το ακριβές ποσό θα προκύψει μετά την τελική αξιολόγηση των προτάσεων από την ΕΥΔ).
β. για την έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των 2 υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις:
- 3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
- 3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
- 3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους (πίνακας 182_6e.pdf) – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83)
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
• Έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης με κωδικό 182.6e με το ποσό που θα απαιτηθεί για την ένταξη όλων των νέων προτάσεων
• Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των 2 υποψήφιων πράξεων για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
19/11/202017η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία,
a. για την έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού της ενταγμένης πράξης 2852/23.05.2019 με τίτλο ¨Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και μείωση του αποτυπώματος του CO2, με τη προμήθεια για την Π.Κ.Μ, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σταθμών φόρτισης αυτών και πετρελαιοκίνητων υπηρεσιακών αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5042071 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨, έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά 133.619 ευρώ.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται την αύξηση λόγω της αντικατάστασης όλων των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων ,που υπήρχαν στην πρόταση που κατατέθηκε, αποκλειστικά από ηλεκτροκίνητα, γιατί διαπιστώθηκε αδυναμία κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων που αναφέρει η αντίστοιχη ΚΥΑ κυκλοφορίας υπηρεσιακών οχημάτων. Από την ΕΥΔ μας έχουν ενημερώσει ότι δύναται να καλυφθεί η αύξηση αυτή.
β. για ενημέρωση ότι η διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή σήματος για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και επιλέχθηκε το Νο1, το οποίο κοινοποιείται

149.4e3.3.2001Έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού της ενταγμένης πράξης 2852/23.05.2019 με Κωδικό ΟΠΣ 5042071, έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά 133.619 ευρώ.
11/11/202015η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2020)Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιµότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του ΠΕΠ για την πρόσκληση µε τίτλο:
‘’∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 182.6e)
του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ)
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
27/10/202016η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία,
α. για την έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων
Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των 2 υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις
3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους (πίνακας Fap_5073624.pdf & Fap_5067565.pdf) – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83)
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων
Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των 2 υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4
27/10/202015η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία,
α. για την έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων
Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των 2 υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις
3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους (πίνακας Fap_5069866.pdf & Fap_5062208.pdf) – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83)
και
β για την παράταση της πρόσκλησης 182.6e (η οποία λήγει στις 30/10/2020).
Eισηγούμαστε την παράταση αυτής με προτεινόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία 18/12/2020 (ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για περαιτέρω παράτασης αυτής).
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
• Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων
Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των 2 υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4
• Παράταση της πρόσκλησης 182.6e με προτεινόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία 18/12/2020
24/7/202011η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2020)Α. Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ . Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:
• Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
• Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Β. Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για την πρόσκληση με τίτλο:
• Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
182.6e
186.4e
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
• Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
• Έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ . Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων για την παρέμβαση 3.3.1
05/8/202014η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία , για:
• την έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού της ενταγμένης πράξης 5640/16.10.2019 με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ UNIMOG¨, έργο του Δήμου Δέλτα, κατά 200.000 ευρώ. (Ο Δήμος αιτείται την αύξηση λόγω της αδυναμίας προμήθειας μεταχειρισμένου οχήματος, κατόπιν της διενέργειας δύο άγονων διαγωνισμών, όπου διαπιστώθηκε η αδυναμία κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων. Η μόνη δυνατή λύση είναι η αύξηση του προϋπολογισμού ώστε να προβεί σε προμήθεια νέου μηχανήματος.).
• την ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, καθώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης για το πρώτο εξάμηνο του 2020.
086.5a3.1.2003• Έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού της ενταγμένης πράξης 5640/16.10.2019 με τίτλο ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ UNIMOG¨, έργο του Δήμου Δέλτα, κατά 200.000 ευρώ.
• Ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
20/7/202013η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία , για την έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις
3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους (πίνακας Fap_5063426.pdf & Fap_5063427.pdf) – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83)
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
2/7/202012η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία για την έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, της υποψήφιας πράξης που υποβλήθηκε στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις
3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους (πίνακας FAP_5062160.pdf) – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83)
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
Έγκριση της προτεραιοποίησης της υποψήφιας πράξης για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
2/7/202011η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία για την έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, της υποψήφιας πράξης που υποβλήθηκε στην πρόσκληση 182.6e για τις παρεμβάσεις
3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους (πίνακας FAP_182.6e_5066731.pdf) – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83)
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
Έγκριση της προτεραιοποίησης της υποψήφιας πράξης για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
18/6/202010η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή επείγουσα διαδικασία :
α. για την έγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας των κριτηρίων
Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στις προσκλήσεις 186.4e & 182.6e για τις παρεμβάσεις
1 –3.3.1 Δράσεις για πολυτροπικές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (πίνακας FAP_186_4e.pdf) – στον άξονα 4ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 43) και
2 - 3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους (πίνακας FAP_182.6e_5063341.pdf) – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83)
και
β. για την παράταση της πρόσκλησης 182.6e (η οποία λήγει στις 30/06/2020). Eισηγούμαστε την παράταση αυτής λόγω των ειδικών συνθηκών κατά τρεις μήνες, με προτεινόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία 30/09/2020.
Επιπλέον θα σας παρακαλούσαμε να τοποθετείτε σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής σας, στην απαιτούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Υπάρχουν τρεις επιλογές εξαιτίας των νέων συνθηκών α. γραπτή ενημέρωση και αντικατάσταση της Επιτροπής με γραπτή διαδικασία, β. τηλεδιάσκεψη και γ. πραγματοποίηση της Επιτροπής στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (όπου μπορούν να τηρηθούν τα προβλεπόμενα νέα μέτρα, π.χ. αποστάσεις…)
182.6e3.2.2
3.2.3
3.2.4
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
• Έγκριση της παράτασης της Πρόσκλησης 182.6e, των παρεμβάσεων 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
22/5/20206η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2020)Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥ∆ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις µε τίτλο:
1. Αναβάθµιση και προβολή τουριστικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 159.6e)
2. ∆ηµιουργία - αναβάθµιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόµων, πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 182.6c) του προγράµµατος της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
159.6c
182.6e
1.3.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων για την παρέμβαση 1.3.1
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
07/5/20209η Γραπτή ΔιαδικασίαΈγκριση της αξιολόγησης της κατηγορίας κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης, των υποψήφιων πράξεων που υποβλήθηκαν στις προσκλήσεις 159.6c & 182.6e για τις παρεμβάσεις
1 – 1.3.1 Αναβάθμιση & Προβολή τουριστικών και πολιτιστικών πόρων – στον άξονα 6γ του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 93 και
2 - 3.2.2 Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου Πολεοδομικής ενότητας ή και Πράσινων διαδρομών
3.2.3 Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου &
3.2.4 Έργα για πράσινα δώματα και κάθετους κήπους – στον άξονα 6ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 83
159.6c
182.6e
1.3.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
• Έγκριση της αξιολόγησης των υποψήφιων πράξεων για την παρέμβαση 1.3.1
• Έγκριση της αξιολόγησης της υποψήφιας πράξης για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.
27/4/20205η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2020)Έγκριση της αξιολόγησης της υποψήφιας πράξης και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για την πρόσκληση με τίτλο: ‘’Προστασία, Διαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου μετώπου – Αντιπλημμυρική Προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 170.5a)’’ του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης170.5a3.1.1
3.1.2
Έγκριση της αξιολόγησης της υποψήφιας πράξης για τις παρεμβάσεις 3.1.1 & 3.1.2.
15/4/20208η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή διαδικασία για έγκριση:
της προτεραιοποίησης της υποψήφιας πράξης: που υποβλήθηκε στην πρόσκληση 170.5a
για τις παρεμβάσεις 3.1.1 Αντιπλημμυρική προστασία & 3.1.2 Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση παράκτιου μετώπου (πίνακας (FAP_5056141.pdf) – στον άξονα 5a του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 87)
170.5a3.1.1
3.1.2
Έγκριση της προτεραιοποίησης της υποψήφιας πράξης για τις παρεμβάσεις 3.1.1 & 3.1.2.
12/2/20202η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2020)Έγκριση έκδοσης νέων προσκλήσεων που θα αφορούν:
1) τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4 της Στρατηγικής (Επ.Π. ΠΕΠ 6 ε) συνολικά
και
2) την παρέμβαση 3.1.1 της Στρατηγικής (ΕΠ.Π. ΠΕΠ 4 ε) αποκλειστικά για τον Δήμο
Κορδελιού – Ευόσμου
182.6e
186.4e
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
• Έγκριση έκδοσης νέας πρόσκλησης για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, άμεσης αξιολόγησης, συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000€
• Έγκριση έκδοσης νέας πρόσκλησης για την παρέμβαση 3.3.1, άμεσης αξιολόγησης, αποκλειστικά για το Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, με προϋπολογισμό 325.000€
30/1/20207η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή διαδικασία για έγκριση:
- της νέας πρόσκλησης που θα αφορά συνολικά τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4 της Στρατηγικής (Επ.Π. ΠΕΠ 6ε),
προτείνεται η αξιολόγηση να είναι άμεση και να μην υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός
ως προς τον προϋπολογισμό του κάθε έργου ή του συνόλου των έργων καθώς και τον αριθμό των έργων ανά Δήμο,
(προϋπολογισμός της πρόσκλησης 15.000.000 ευρώ) με έναρξη αρχές Φεβρουαρίου και λήξη τέλη Ιουνίου
και
- ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση πρόσκλησης στην παρέμβαση 3.3.1 της Στρατηγικής (Επ.Π. ΠΕΠ 4ε)
αποκλειστικά για το Δήμο Ευόσμου - Κορδελιού (προϋπολογισμός της πρόσκλησης το αρχικό ποσό της κατανομής)
προτείνεται η αξιολόγηση να είναι άμεση, με έναρξη αρχές Φεβρουαρίου και λήξη τέλη Ιουνίου
182.6e
186.4e
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
• Έγκριση έκδοσης νέας πρόσκλησης για τις παρεμβάσεις 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, άμεσης αξιολόγησης
• Έγκριση έκδοσης νέας πρόσκλησης για την παρέμβαση 3.3.1, άμεσης αξιολόγησης, που θα αφορά μόνο το Δήμο Κορδελιου- Ευόσμου
17/12/20199η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΠαρουσίαση της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Δρομολόγηση της περαιτέρω εξειδίκευσης του προγράμματος, με το χρονοπρογραμματισμό των επόμενων πιθανών προσκλήσεων του εγκεκριμένου σχεδίου της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, καθώς και πιθανή παράταση τρεχόντων προσκλήσεων.
Σχεδιασμός της νέας περιόδου 2021-2027 με συμμετοχικό σχεδιασμό και ενδυνάμωση της μητροπολιτικής διοίκησης βάσει της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί.
--Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και συζήτηση επί της δρομολόγησης της περαιτέρω εξειδίκευσης του προγράμματος.
30/8/201912η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2019)Έγκριση α. του απολογισμού της χρονιάς του 2019 της Στρατηγικής της ΟΧΕ-ΒΑΑ Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για τις επερχόμενες ενέργειες, β. της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων των δράσεων στις προσκλήσεις 158.2c για την παρέμβαση 4.1.2, 151.2c για την παρέμβαση 4.1.1 καθώς και 152.5a για τις παρεμβάσεις 3.1.1 & 3.1.2 και γ. της πρότασης της Αστικής Αρχής προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.170.5a
151.2c
158.2c
3.1.1
3.1.2
4.1.1
4.1.2
• Επανέκδοση της πρόσκλησης για την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της νέας προθεσµίας επανυποβολής της πρότασης και της επαναξιολόγησής της
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις υπ’ αρ. 158.2c, 151.2c και 152.5a.
22/8/20196η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή Διαδικασία για την έγκριση
α) του απολογισμού της χρονιάς του 2019 της Στρατηγικής της ΟΧΕ-ΒΑΑ Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για τις επερχόμενες ενέργειες,
β) της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων των δράσεων στις προσκλήσεις 158.2c για την παρέμβαση 4.1.2, 151.2c για την παρέμβαση 4.1.1 καθώς και 152.5a για τις παρεμβάσεις 3.1.1 & 3.1.2 και
γ) της πρότασης της Αστικής Αρχής προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. (60072 - 06/06/2019, 1η Εγκύκλιο για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού).
170.5α (152.5a)
151.2c
158.2c
3.1.1
3.1.2
4.1.1
4.1.2
• Επανέκδοση της πρόσκλησης για την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της νέας προθεσµίας επανυποβολής της πρότασης και της επαναξιολόγησής της
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων για τις παρεμβάσεις 3.1.1 & 3.1.2, 4.1.1 και 4.1.2.
14/6/20199η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2019)Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για την πρόσκληση με τίτλο ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 114.9iv) του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.)144.9iv2.2.2Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για την πρόσκληση υπ’ αρ. 144.9iv
14/5/20195η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή Διαδικασία για την έγκριση:
α) του πρακτικού της 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης της Στρατηγικής της ΟΧΕ-ΒΑΑ
και
β) της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων της δράσης 2.2.2 :Βελτιώση πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (πίνακας (FAP_9iv8.pdf) – στον άξονα 9iv του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 112).
144.9iv2.2.2Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων της δράσης 2.2.2
19/4/20197η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2019)Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:
• ‘’Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 149.4e)
• ‘’Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’» (υπ’ αρ. 147.10a)
• ‘’Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’ (υπ’ αρ. 145.9iii)
145.9iii
147.10a
149.4e
2.1.2
2.3.2
3.3.1
Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις υπ’ αρ. 149.4e, 147.10a, 145.9iii
18/4/20194η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή Διαδικασία για την έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων των δράσεων:
α) 2.1.2 Δράσεις και δομές στήριξης ομάδων (πίνακας 1 (FAP_9iii.pdf) – στον άξονα 9iii του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 111).
β) 2.3.2 :Βελτιώσεις μικρής κλίμακας σε σχολεία α' και β' βάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν και σε βελτίωση προσβασιμότητας ΑμΕΑ (πίνακας 2 (FAP_10a.pdf) – στον άξονα 10a του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 51)
145.9iii
147.10a
2.1.2
2.3.2
Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων των δράσεων 2.1.2 και 2.3.2
03/4/20193η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή Διαδικασία για την έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων της δράσης 3.3.1 - Δράσεις για πολυτροπικές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (πίνακας 1 – στον άξονα 4ε του ΠΕΠ και επενδυτική προτεραιότητα 43)149.4e3.3.1Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων της δράσης 3.3.1
31/1/20192η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2019)Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:
- Αποκατάσταση – αξιοποίηση αποδεσμευμένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 087.6e)
- Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα υπηρεσιών, τουρισμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων (υπ’ αρ. 115.8v)
- Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια άνεργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 116.9i)
- Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 134.6e) και
- Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 140.6e)
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) και ενημέρωση για τον χρονοπρογραμματισμό των επόμενων προσκλήσεων
087.6e
115.8v
116.9i
134.6e
140.6e
151.2c
158.2c
159.6c
152.5a 160.6e
3.2.1
1.2.2
2.1.1
4.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4.1.1
4.1.2
1.3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.2
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ • Ενημέρωση ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του προγράμματος, θα εκδοθούν προσκλήσεις
24/1/20198η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΕπικύρωση των πρακτικών της 6ης και 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής.
Παρουσίαση αναλυτικού απολογισμού του 2018 του έργου, το οποίο έχει υλοποιηθεί από την ομάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Στρατηγικής.
Έγκριση των αξιολογήσεων των υποψήφιων πράξεων βάσει των κριτηρίων που αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια τους ως προς την ΣΒΑΑ, που υποβλήθηκαν για τις προσκλήσεις με κωδικούς 140.6e, 134.6e & 087.6e.
Η δρομολόγηση της περαιτέρω εξειδίκευσης του προγράμματος με το χρονοπρογραμματισμό των επόμενων προσκλήσεων του εγκεκριμένου σχεδίου της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης καθώς και η πιθανή παράταση τρεχόντων προσκλήσεων.
147.10a
149.4e
140.6e
134.6e
087.6e
151.2c
158.2c
160.6e
159.6c
152.5a
2.3.2
3.3.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4.2.1
3.2.1
4.1.1
4.1.2
3.2.2
1.3.1
3.1.1
3.1.2
• Έγκριση των αξιολογήσεων των υποψήφιων πράξεων βάσει των κριτηρίων που αφορούν την ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια τους ως προς τη ΣΒΑΑ
• Δρομολόγηση της περαιτέρω εξειδίκευσης του προγράμματος με την έκδοση νέων προσκλήσεων του εγκεκριμένου σχεδίου της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης για τις παρεμβάσεις: i) 4.1.1, ii) 4.1.2, iii) 3.2.2, iv) 1.3.1 και v) την ενοποίηση των παρεμβάσεων 3.1.1 και 3.1.2 με προϋπολογισμό 6.000.000€ προς την ΠΚΜ και του 8 Δήμους και άμεση αξιολόγηση
14/1/20192η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή διαδικασία για:
την κατανομή στην πρόσκληση που αφορά την παρέμβαση 4.1.1 Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμων και Χωρικά Ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης / διάθεσης δεδομένων, αφού εξασφαλίστηκε η τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού κατά 20%
την έκφραση απόψεων για την πρόσκληση για τη δράση 4.1.2 Ψηφιοποίηση - ανάδειξη ιστορικού, πολιτισμικού και τουριστικού αποτυπώματος (προτείνουμε να διαχωριστεί σε δύο και όχι μια πρόσκληση)
την άποψή σας για την πρόσκληση των δράσεων 3.1.1 (Αντιπλημμυρική προστασία) και 3.1.2 (Προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση παράκτιου μετώπου)
την έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων των Δράσεων 2.1.1 Κατάρτιση και Επαγγελματική ένταξη για ευπαθείς ομάδες (πίνακας 1 – 116.9i)
την έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων των Δράσεων 1.2.2 Κατάρτιση και Επαγγελματική ένταξη για ευπαθείς ομάδες (πίνακας 2 – 115.8v)
151.2c
158.2c
152.5a
116.9i
115.8v
4.1.1
4.1.2
3.1.1
3.1.2
2.1.1
1.2.2
• Κατανομή στην πρόσκληση που αφορά την παρέμβαση 4.1.1.
• Διαχωρισμός της πρόσκλησης για τη δράση 4.1.2 σε δύο προσκλήσεις.
• Συμπερίληψη σε μία πρόσκληση των δράσεων 3.1.1 “αντιπλημμυρική προστασία” και 3.1.2 “προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση παράκτιου μετώπου”
• Εγκρίση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων των Δράσεων 2.1.1 και 1.2.2.
21/11/20181η Γραπτή ΔιαδικασίαΓραπτή Διαδικασία για:
να παρθεί απόφαση για την κατανομή στην πρόσκληση που αφορά την παρέμβαση – 3.3.1 Δράσεις για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθηση τους.
Ενημέρωση για το αίτημα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι προτίθενται να συμμετέχουν με πρόταση για την ενίσχυση του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής στην πρόσκληση με Κωδικό: 134.6e, η οποία κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία
Την έκφραση απόψεων για την παρέμβαση - 4.1.1. Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμων και Χωρικά Ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης / διάθεσης δεδομένων, καθώς έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα της πρόσκλησης από το ΠΕΠ. Προτείνουμε μετά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε, να κατανέμουμε το ποσό και σε αυτή την πρόσκληση, θεωρώντας ότι όσοι έχουν έργα εγκεκριμένα στην πρόσκληση του ΠΕΠ δεν θα συμμετέχουν
149.4e
134.6e
151.2c
3.3.1
4.2.1
4.1.1
• Κατανομή προϋπολογισμού στην πρόσκληση που αφορά την παρέμβαση 3.3.1.
• Ενημέρωση για αίτημα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι προτίθενται να συμμετέχουν με πρόταση στην κατηγορία παρέμβασης 4.2.1.
• Κατανομή του ποσού στην πρόσκληση 151.2c, θεωρώντας ότι όσοι έχουν έργα εγκεκριμένα στην πρόσκληση του ΠΕΠ δεν θα συμμετέχουν.
25/9/201818η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2018)Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:
1. Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 086.5a)
2. Ενίσχυση δικτύων παρακολούθησης και παρατηρητηρίων αστικών προκλήσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 090.6e)
3. Ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 083.4e)
4. Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 089.6e) και
5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους Α. για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών και Β. επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain gain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 114.8iii)
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για τον χρονοπρογραμματισμό των επόμενων προσκλήσεων
114.8iii
086.5a
089.6e
083.4e
090.6e
145.9iii
144.9iv
147.10a
087.6e 140.6e 149.4e 134.6e
1.2.1
1.3.4
3.1.3
3.2.5
3.3.3
4.2.2
2.1.2
2.2.2
2.3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
4.2.1
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ
• Ενημέρωση ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα και μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, θα εκδοθούν προσκλήσεις, για τις κατηγορίες παρέμβασης που φάινονται δίπλα
18/9/20187η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΕπικύρωση των πρακτικών της 4ης και 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής.
"Έγκριση των αξιολογήσεων των υποψήφιων πράξεων βάσει των κριτηρίων που αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια τους ως προς την ΣΒΑΑ, που υποβλήθηκαν για τις προσκλήσεις:
• με κωδικό 090_.6e και τίτλο «Ενίσχυση δικτύων παρακολούθησης και παρατηρητηρίων αστικών προκλήσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»,
• με κωδικό 083_.4e και τίτλο «Ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»,
• με κωδικό 089_.6e και τίτλο «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»,
• με κωδικό 086_.5a και τίτλο «Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και
• με κωδικό 114_.8iii και τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους Α. για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών και Β. επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain gain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».
145.9iii
144.9iv
147.10a
087.6e
149.4e
140.6e
134.6e
114.8iii
086.5a
089.6e
083.4e
090.6e
152.5a
089.6e
2.1.2
2.2.2
2.3.2
3.2.1
3.3.1
έργα πρασίνου
4.2.1
1.2.1
1.3.4
3.1.3
3.2.5
3.3.3
4.2.2
3.1.1
3.1.2
2.3.1
3.2.5
• Τέθηκε ο στόχος να εκδοθούν σύντομα οι προσκλήσεις των παρεμβάσεων
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων, μετά την αξιολόγηση τους βάσει των κριτηρίων που αφορούν τη σκοπιμότητα τους σε σχέση με τη ΣΒΑΑ
• Ενοποίηση των παρεμβάσεων 3.1.1 και 3.1.2 και να εκδοθεί μια πρόσκληση.
• Ενοποίηση των παρεμβάσεων 2.3.1 και 3.2.5.
13/6/201811η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2018)Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:
•Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 074.6e) και
•Δημιουργία πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 075.6e)
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και ενημέρωση για την περαιτέρω εξειδίκευση δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
074.6e
075.6e
323
324
Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ
4/6/20186η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΈγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων, μετά την αξιολόγηση τους βάσει των κριτηρίων που αφορούν ως προς την σκοπιμότητα τους σε σχέση με τη ΣΒΑΑ για τις προσκλήσεις:
a. με κωδικό 074_.6e και τίτλο «Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και
b. με κωδικό 075_.6e και τίτλο «Δημιουργία πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».
074_.6e
075_.6e
159.6c
145.9iii
089.6e
147.10a
152.5a
149.4e
151.2c
158.2c
134.6e
140.6e
3.2.3
3.2.4
1.3.1
2.1.2
2.3.1 (κονή πρόσκληση με 3.2.5)
2.3.2
3.1.2 (ενοποιημένη πρόσκληση με 3.1.1)
3.3.1
4.1.1
4.1.2
4.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
• Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων, μετά την αξιολόγηση τους βάσει των κριτηρίων που αφορούν τη σκοπιμότητα τους σε σχέση με τη ΣΒΑΑ
• Ενημέρωση για εξειδίκευση των επόμενων προσκλήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να συμφωνηθούν ως προς τον χρονοπρογραμματισμό τους
• Ενημέρωση ότι άμεσα στον επόμενο μήνα, η Αστική Αρχή θα επιδιώξει να βγει η ενιαία πρόσκληση για έργα πρασίνου, από τα χρήματα που θα περισσέψουν από κάθε άξονα και με το πλαφόν που είχε ήδη συμφωνηθεί.
10/5/20188η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2018)Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην
ΕΥΔ του ΠΕΠ για τις προσκλήσεις με τίτλο:
•Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 073.6e) και
•Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 071.4e)
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ)
073.6e
071.4e
3.2.2
3.3.2
Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ
24/4/20185η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΈγκριση των αξιολογήσεων των υποψήφιων πράξεων βάσει των κριτηρίων που αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια τους ως προς την ΣΒΑΑ, που υποβλήθηκαν για τις προσκλήσεις:
a. με κωδικό 073.6e και τίτλο «Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και
b. με κωδικό 071.4e και τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».
073.6e
071.4e
3.2.2
3.3.2
Έγκριση των αξιολογήσεων των υποψήφιων πράξεων βάσει των κριτηρίων που αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη συνάφεια τους ως προς την ΣΒΑΑ, που υποβλήθηκαν για τις προσκλήσεις 3.2.2 & 3.3.2.
28/2/20184η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2018)Παρουσίαση των σχεδίων του δεύτερου κύκλου των προσκλήσεων της εγκεκριμένης "Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης"115.8v
114.8iii
116.9i
086.5a
087.6e
089.6e
083.4e
090.6e
1.2.2
1.2.1
1.3.4
2.1.1
3.1.3
3.2.1
3.2.5
3.3.3
4.2.2
Ενημέρωση- Παρουσίαση των σχεδίων του δεύτερου κύκλου των προσκλήσεων της εγκεκριμένης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης- Ενημέρωση (απλή εισήγηση) για τα σχέδια που συζητήθηκαν στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης
21/2/20184η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΕπικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της προηγούμενης χρονιάς.
Έγκριση των προσκλήσεων των επερχόμενων προσκλήσεων του προγράμματος.
115.8v
114.8iii
116.9i
086.5a
087.6e
089.6e
083.4e
090.6e
1.2.2
1.2.1
1.3.4
2.1.1
2.1.1
3.2.1
3.2.5
3.3.3
4.2.2
Έγκριση των επερχόμενων προσκλήσεων του προγράμματος
26/9/201717η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2017)Παρουσίαση των σχεδίων των πρώτων προσκλήσεων της εγκεκριμένης ‘’Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης’’--Ενημέρωση- Παρουσίαση των σχεδίων των πρώτων προσκλήσεων της εγκεκριμένης ‘’Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
10/7/201713η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2017)Παρουσίαση της εγκεκριμένης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης--Παρουσίαση της εγκεκριμένης Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
4/7/20173η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΧρονοπρογραμματισμός των παρεμβάσεων του εγκεκριμένου πλέον σχεδίου της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης072.5a
073.6e
074.6e
075.6e
071.4e
3.1.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.2
Χρονοπρογραμματισμός των παρεμβάσεων του εγκεκριμένου πλέον σχεδίου της Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης
16/2/20173η Μητροπολιτική Επιτροπή (για το 2017)Έγκριση της ‘’Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Θεσσαλονίκης’’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Κεντρική Μακεδονία’’ για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020
--Έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία" για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020»
10/2/20172η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΨήφιση του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης--Ψήφιση του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.
3/2/20171η Επιτροπή ΠαρακολούθησηςΨήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Έγκριση της Στρατηγικής Παρουσίαση αρχικού Σχεδίου Δράσης για τις παρεμβάσεις
--Έγκριση Στρατηγικής ΣΒΑΑ